Vareza.nl

Bespaar op Cisco Smartnet

Bespaar op Cisco Smartnet

Smartnet van Cisco is altijd verbonden aan network apparatuur voor software updates, security patches en TAC support.

Vanaf heden is dat niet meer nodig, u kunt al uw apparatuur voortaan onderbrengen in een Multiven contract. Multiven levert u dezelfde service en meer voor een lagere prijs. U bespaart wel tot 50% op uw huidige support.

Bij Multiven krijgt u ook support op uw oude apparatuur, met andere woorden, waar Cisco smartnet ophoud met support, daar gaat Multiven verder. Bent u dus gedwongen om uw apparatuur te vervangen omdat u geen support meer krijgt op uw smartnet contract ?. Dat is vanaf heden ook voorbij.

Ons smartnet alternatief geeft u support zolang u dat wenst. U hoeft niet meer gedwongen nieuwe apparatuur aan te schaffen met dure smartnet support contracten.

Grijze handel ? . U kunt zelfs uw apparatuur kopen via het broker kanaal tegen een lagere prijs . En in combinatie met een Multiven contract bent u totaal stukken goedkoper uit.

Sterker nog, koop nu uw netwerk apparatuur bij ons en krijg 12 maanden software updates en TAC support kado.

Heeft u al apparatuur gekocht ? Laat ons uw apparatuur door ons installeren en u krijgt ook 12 maanden software updates en TAC support.

Save on Cisco Smartnet

Cisco Smartnet is always connected to network equipment for software updates, security patches and TAC support.

From now on that is no longer necessary, you can now place all your equipment in a Multiven contract. Multiven offers you the same service and more for a lower price. You save up to 50% on your current support.

At Multiven you also get support on your old equipment, in other words, where Cisco smartnet ceases to support, Multiven continues. Are you forced to replace your equipment because you no longer receive support on your smartnet contract? That is now also over.

Our smartnet alternative gives you support as long as you wish. You no longer have to buy new equipment with expensive smartnet support contracts.

Broker channel ?

You can even buy your equipment through the broker channel at a lower price. And in combination with a Multiven contract you are totally cheaper.

In fact, buy your network equipment now and get 12 months of software updates and TAC support.

Have you already purchased equipment? Let us install your equipment and you will also receive 12 months of software updates and TAC support.

Looking forward talking to you about your challenges.

Feel free to contact us. Our software updates and TAC support are worldwide available.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.