VarezaDe circulaire economie

De Circulaire economie en de voordelen hiervan ?

De circulaire economie heeft als doel het gebruik en hergebruik van grondstoffen in alle stadia van de productieketen te optimaliseren: van winning van grondstoffen tot consumptie. Naarmate de wereldbevolking groeit en welvarender wordt, kunnen grondstoffen schaars worden. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit opent ook nieuwe kansen voor het bedrijf: nieuwe markten, meer samenwerking en minder verbruik van grondstoffen. Volgens de Europese Commissie is de overgang naar een circulaire economie “een kans om onze economie te transformeren en nieuwe en duurzame concurrentievoordelen voor Europa te creëren”.

De transitie naar een circulaire economie biedt Nederland een economische kans om de afhankelijkheid van Nederland van geïmporteerde schaarse grondstoffen te verminderen en bij te dragen aan een schoner milieu.

Wat levert een Circulaire Ecomonie op, wat zijn de kansen ?

Het realiseren van deze kansen is een flinke uitdaging. Zo zullen investeringen en nieuwe allianties van bedrijven nodig zijn en zullen bedrijven met gevestigde belangen de transitie vertragen. Overheidsbeleid is vaak nodig om obstakels te overwinnen en het belang van grondstoffen te heroverwegen.

Wat is een Circulaire Economie ?

In tegenstelling tot een lineaire economie worden in een circulaire economie grondstoffen optimaal benut. Dat wil zeggen, ze worden altijd gebruikt in toepassingen met de hoogste economische waarde en de minste schade aan het milieu.

 

In een circulaire economie staat hergebruik van producten en grondstoffen hoog in het vaandel en worden afval en schadelijke emissies naar bodem, water en lucht zoveel mogelijk voorkomen (“closing the loop”).

Een lineaire economie is een waste-to-manufacture-economie waarin grondstoffen voor onbepaalde tijd worden gebruikt en de grondstoffen die worden gebruikt om producten te produceren na gebruik worden weggegooid.Circulair gronstoffen

Hoe staat Nederland ervoor vandaag ?

In Europa kan Nederland bijna gezien worden als een dichtbevolkte stad met een goede infrastructuur, grote havens en logistiek. Dit schept gunstige voorwaarden voor een circulaire economie. Dit maakt het makkelijker om producten, zoals auto’s, te delen en maakt industrieel gebruik van het resterende verkeer makkelijker.

Nederland heeft vroegtijdige stappen gezet om het storten van afval te verminderen. Mede hierdoor heeft het een van de hoogste recyclingpercentages van Europa. Nederland heeft een schat aan kennis in scheidingstechnologie en logistieke systemen voor afvalinzameling en recycling, die kan worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de circulaire economie in Nederland en daarbuiten. Daarnaast worden veel grondstoffen door Nederland vervoerd, waardoor ons land geschikt is als knooppunt (grondstoffenrotonde).

Nederland is een mijn vol met grondstoffen, maar dan boven de grond.

Veel grondstoffen zijn uit de aarde gehaald en opgeslagen in gebouwen, infrastructuur en producten zoals televisies, folders en flessen. De gebouwde omgeving kan worden gezien als een mijn waaruit waardevolle grondstoffen kunnen worden gewonnen (urban mine). Materialen als papier, staal en glas worden al op grote schaal gerecycled. Maar er zijn nog veel meer materialen en producten die worden weggegooid die kunnen worden hergebruikt en grondstoffen die kunnen worden gerecycled. Afgedankte elektronica bevat bijvoorbeeld veel zeldzame aardmetalen en edele metalen die moeilijk te recyclen zijn.Circulaire economie voordelen

 

Nederland heeft vroegtijdige stappen gezet om het storten van afval te verminderen. Mede hierdoor heeft het een van de hoogste recyclingpercentages van Europa.

Vareza draagt graag een steentje bij om het Circulaire proces gaande te houden. Wij verlengen de levensduur van netwerkapparatuur:

  • Switches
  • Routers
  • Firewalls
  • Accespoints
  • Servers
  • Storage

Heeft u nog hardware liggen die u niet meer gebruikt neem dan contact met ons op via de contact pagina