VarezaAlgemene voorwaarden Vareza

Algemene voorwaarden Vareza Eindhoven:

 1. Definities a. Vareza Eindhoven is gevestigd op Grasmat 24, 5658HK en is een opkoper van gebruikte hardware van bedrijven. b. De klant is het bedrijf dat de hardware verkoopt aan Vareza Eindhoven.
 2. Aanbod en acceptatie a. Vareza Eindhoven doet een bod op de aangeboden hardware van de klant. Dit bod is vrijblijvend en kan door Vareza Eindhoven te allen tijde worden herroepen. b. Indien de klant akkoord gaat met het bod van Vareza Eindhoven, zal Vareza Eindhoven de hardware gratis ophalen bij de klant. De klant zal daarbij de hardware op een toegankelijke plek beschikbaar stellen voor Vareza Eindhoven. c. Vareza Eindhoven behoudt zich het recht voor om de hardware te weigeren als deze niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen. In dat geval zal de deal worden geannuleerd. d. Is ook van toepassing als de hardware niet overeenkomt zoals afgesproken.
 3. Vareza neemt de logistieke kosten voor haar rekening als de deal geannuleerd wordt
 4. Eigendomsoverdracht a. De klant blijft eigenaar van de hardware totdat Vareza Eindhoven de betaling heeft voldaan. b. De klant garandeert dat hij de rechtmatige eigenaar is van de hardware en deze vrij kan verkopen.
 5. Betaling a. Betaling zal binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen. b. Indien de klant akkoord gaat met het bod van Vareza Eindhoven, dient hij de hardware niet aan derden te verkopen voordat de betaling door Vareza Eindhoven is voldaan. c. Vareza Eindhoven is gerechtigd om eventuele schulden van de klant te verrekenen met openstaande betalingen.
 6. De testperiode staat los van de betaaltermijn.
 7. Garanties a. Vareza Eindhoven geeft geen garantie op de hardware die hij inkoopt van de klant. b. De klant garandeert dat de hardware in goede staat verkeert en vrij is van gebreken.
 8. Annulering a. De klant kan de deal annuleren zonder opgaaf van redenen. b. Indien Vareza Eindhoven de hardware al heeft opgehaald, zal de klant de door Vareza Eindhoven gemaakte kosten voor het ophalen van de hardware vergoeden. c Vareza heeft ook het recht om kosteloos te annuleren.
 9. Testperiode a. Na het ophalen test Vareza Eindhoven de hardware. De testperiode kan tussen de 14-30 dagen duren, afhankelijk van de drukte in ons magazijn. b. Indien de hardware niet werkt of niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen, behoudt Vareza Eindhoven het recht om de deal te annuleren.
 10. Vareza behoudt zich het recht voor om deals te annuleren, aangezien wij de hardware ongezien kopen en moeten testen voordat de deal kan worden afgerond.
 11. Aansprakelijkheid a. Vareza Eindhoven is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de hardware tijdens het transport naar ons magazijn. b. Vareza Eindhoven is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en gederfde winst.
 12. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing
 13. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Vareza Eindhoven gevestigd is.
Deze voorwaarden van zijn toepassing op onze inkoop deals.