Vareza



Over Vareza

Over Vareza

Vareza verwerft gebruikte netwerkapparatuur van gerenommeerde merken, waaronder Cisco, HP, Dell, Fortinet, Juniper, Arista en Extreme. Ons specialisatiegebied omvat diverse netwerkcomponenten, zoals switches, routers, access points, gebruikte afgeschreven hardware verkopen firewalls, servers en opslagsystemen. We verwerven deze apparatuur rechtstreeks van zakelijke eindgebruikers. Na verwerving ondergaan de apparaten een opknapbeurt alvorens ze worden aangeboden voor verkoop. Op deze manier streven we ernaar de levensduur van netwerkapparatuur te verlengen en bij te dragen aan duurzaamheid.

Voorbeeld van merken en hun modellen hardware:

Apparaat Router Switch Access Point Firewall
Cisco Cisco ASR 1001-X Cisco Catalyst 9200 Cisco Aironet 3800 Cisco Firepower 2110
HP HP MSR3000 HP Aruba 3810M HP Aruba AP-535 HP TippingPoint 7600NX
Juniper Juniper MX240 Juniper EX4650 Juniper AP460 Juniper SRX1500
Fortinet FortiGate 100F FortiSwitch 548D FortiAP 424E FortiGate 600E
Dell Dell PowerEdge R740 Dell N3048 Dell SonicPoint ACe Dell SonicWall NSA 3600
Extreme Extreme X670-G2 Extreme X620 Extreme AP3916 Extreme X870
Arista Arista 7280SE-64 Arista 7050QX-32 Arista C-130 Arista 7150S-24

 

Dit zijn een paar voorbeelden, deze merken hebben meer types, maar dit geeft en beeld van de hardware die Vareza inkoopt en verkoopt.

Ons inkoopproces

Onze dienstverlening begint met het verstrekken van een kosteloze taxatie aan onze gewaardeerde klanten. Bij goedkeuring zorgen wij voor het ophalen van alle benodigde apparatuur, die vervolgens grondig op functionaliteit wordt getest. Na goedkeuring van de voorgestelde prijs wordt de factuur met de hoogste prioriteit verwerkt voor een snelle betaling.

Aanvullende diensten Vareza

Op verzoek bieden wij tevens een demontageservice voor hardware aan. Bovendien verzorgen wij het wissen van gegevens op laptops en telefoons volgens strikte ISO-normen, ondersteund door officiële certificeringen. Onze voorkeur gaat uit naar het gebruik van Blanco software voor gegevenswissing. Deze diensten kunnen zowel ter plaatse als in onze eigen werkplaats worden uitgevoerd.

Voordelen verkoop gebruikte hardware voor bedrijven:

Het verkopen van oude hardware door bedrijven kan verschillende voordelen opleveren:

1. **Financiële Terugkeer:** Het verkopen van oude hardware kan extra inkomsten genereren voor het bedrijf. Dit geld kan worden herinvesteerd in nieuwe technologie of andere bedrijfsbehoeften.

2. **Kostenvermindering:** Het afstoten van oude hardware kan helpen bij het verminderen van opslag- en onderhoudskosten die gepaard gaan met verouderde apparatuur.

3. **Milieuoverwegingen:** Het verkopen van oude hardware in plaats van het weg te gooien, draagt bij aan het verminderen van elektronisch afval (e-waste) en de bijbehorende milieueffecten. Dit toont het bedrijf als milieubewust en draagt bij aan duurzaamheidsdoelen.

4. **Risicovermindering:** Oude hardware kan kwetsbaar zijn voor beveiligingslekken en dataprivacykwesties. Door deze apparatuur te verkopen, kan het bedrijf potentiële beveiligingsrisico’s verminderen.

5. **Nieuwe Kansen:** Het afstoten van oude hardware kan ruimte creëren voor het implementeren van nieuwe technologieën en innovaties die de efficiëntie en productiviteit van het bedrijf kunnen verbeteren.

6. **Focus op Kernactiviteiten:** Het verkopen van oude hardware kan het bedrijf helpen om zich te concentreren op zijn kernactiviteiten, in plaats van het beheer van verouderde technologie.

7. **Betrokkenheid bij de Gemeenschap:** Het verkopen van gebruikte hardware aan andere bedrijven, startups of particulieren kan bijdragen aan de lokale economie en zakelijke relaties bevorderen.

8. **Waardebehoud:** Hoewel hardware in waarde kan verminderen na verloop van tijd, kan het nog steeds een aanzienlijke restwaarde hebben. Door het te verkopen op het juiste moment kan het bedrijf meer waarde behouden.

9. **Duurzaamheid en Hergebruik:** Door oude hardware te verkopen, kunnen andere bedrijven of personen deze apparatuur nog steeds gebruiken, wat bijdraagt aan hergebruik en het verlengen van de levensduur van de technologie.

Het is belangrijk voor bedrijven om ervoor te zorgen dat ze de gegevens op de hardware adequaat verwijderen voordat ze worden verkocht en om te voldoen aan eventuele wettelijke en regelgevende vereisten met betrekking tot dataprivacy en beveiliging.

Stukje over lineaire en circulaire

Het verschil tussen een lineaire economie en een circulaire economie zit in hun benadering van grondstoffen, afval, energiegebruik en economisch model:

Lineaire Economie:
– Deze traditionele aanpak draait om het winnen van nieuwe grondstoffen voor productie.
– Het genereert aanzienlijke hoeveelheden afval en vervuiling door het lineaire gebruik van producten, van winning tot afval.
– Het gebruikt vaak energie op inefficiënte wijze bij productie en verwijdering van producten.
– Het economische model draait om groei door toenemende productie en consumptie.

Circulaire Economie:
– Deze innovatieve aanpak streeft naar het minimaliseren van afval en het maximaliseren van het hergebruik van grondstoffen.
– Het richt zich op het hergebruiken, recyclen en herstellen van producten en materialen om afval te verminderen.
– Het zoekt naar energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen om de milieu-impact te verminderen.
– Het economische model richt zich op duurzame groei, innovatie en waardecreatie gedurende de hele levenscyclus van producten.

Kort gezegd, terwijl de lineaire economie zich richt op een lineaire productie- en consumptiecyclus met focus op nieuwe grondstoffen en afval, legt de circulaire economie de nadruk op het verminderen van afval, hergebruik van materialen en duurzame groei.

Doneren van hardware aan goede doelen:

Het doneren van hardware aan een goed doel als bedrijf heeft verschillende voordelen:

1. **Maatschappelijke Impact:** Het doneren van hardware kan direct bijdragen aan organisaties en gemeenschappen die hulp nodig hebben, zoals scholen, non-profitorganisaties en kansarme groepen. Dit laat zien dat het bedrijf actief betrokken is bij het verbeteren van de samenleving.

2. **Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO):** Het tonen van betrokkenheid bij sociale en milieukwesties versterkt de reputatie van het bedrijf en creëert een positieve merkassociatie. Dit kan klanten en partners aantrekken die waarde hechten aan duurzame praktijken.

3. **Belastingvoordelen:** Afhankelijk van de belastingwetten en voorschriften in een bepaald rechtsgebied, kunnen donaties aan goede doelen in aanmerking komen voor belastingaftrek, wat financiële voordelen voor het bedrijf kan opleveren.

4. **Wegwerpen Voorkomen:** Door hardware te doneren in plaats van weg te gooien, draagt het bedrijf bij aan het verminderen van elektronisch afval (e-waste), wat positief is voor het milieu en voldoet aan duurzaamheidsdoelstellingen.

5. **Kennisdeling:** Het delen van hardware kan ook de overdracht van technologische kennis en vaardigheden bevorderen. Dit kan bijdragen aan educatieve programma’s en groei binnen de gemeenschap.

6. **Teambetrokkenheid:** Het doneren van hardware kan medewerkers motiveren en een gevoel van trots geven door hen deel te laten uitmaken van een positieve bijdrage aan de samenleving.

7. **Netwerken en Relaties:** Het doneren van hardware kan nieuwe zakelijke relaties en netwerkmogelijkheden creëren, omdat het bedrijf in contact komt met andere organisaties en belanghebbenden binnen de sector van het goede doel.

8. **Innovatie en Creativiteit:** Het denken over hoe hardware het beste kan worden ingezet voor het goede doel kan leiden tot nieuwe ideeën en innovatieve benaderingen, die op hun beurt ook intern waarde kunnen creëren.

Het is belangrijk voor bedrijven om ervoor te zorgen dat hun donaties effectief worden gebruikt en dat de goede doelen goed aansluiten bij de waarden en doelstellingen van het bedrijf.

 

Hardware hergebruiken voordelen voor het Milieu ?

Het hergebruiken van hardware heeft verschillende voordelen voor het milieu. Hier zijn enkele belangrijke punten:

1. **Vermindering van elektronisch afval**: Elektronisch afval, of e-waste, is een groeiend milieuprobleem. Veel elektronische apparaten bevatten giftige stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Door hardware te hergebruiken in plaats van weg te gooien, wordt de hoeveelheid e-waste verminderd en worden schadelijke stoffen niet in het milieu vrijgegeven.

2. **Energie- en grondstofbesparing**: De productie van nieuwe elektronische apparaten vereist aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen en energie. Door hardware te hergebruiken, wordt de vraag naar nieuwe productie verminderd, wat resulteert in minder gebruik van kostbare grondstoffen en energiebronnen.

3. **Koolstofvoetafdrukvermindering**: De productie van elektronica draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen en verhoogt zo de koolstofvoetafdruk. Het hergebruiken van hardware vermindert de behoefte aan nieuwe productieprocessen, wat op zijn beurt de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen.

4. **Verlenging van levensduur**: Door hardware te hergebruiken, wordt de levensduur van het product verlengd. Dit betekent dat de waardevolle middelen die in het productieproces zijn geïnvesteerd, langer worden benut voordat het product wordt afgedankt.

5. **Behoud van waardevolle metalen en mineralen**: Elektronische apparaten bevatten vaak waardevolle metalen en mineralen zoals goud, zilver, koper en zeldzame aardmetalen. Het hergebruiken van hardware helpt deze waardevolle materialen uit te putten en vermindert de noodzaak om nieuwe mijnen te ontginnen.

6. **Bevordering van circulaire economie**: Het hergebruiken van hardware past binnen het concept van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt, gerepareerd en gerecycled om verspilling te minimaliseren en de levensduur van middelen te maximaliseren.

7. **Sociale voordelen**: Het hergebruiken van hardware kan ook sociale voordelen hebben, zoals het mogelijk maken van toegang tot technologie voor mensen met een beperkt budget of in ontwikkelingslanden.

Al met al draagt het hergebruiken van hardware bij aan duurzaamheid, vermindering van afval en milieuschade, en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Het is een belangrijk aspect van milieubewustzijn en verantwoordelijk gebruik van technologie.

Vareza BLOG, lees onze BLOG pagina

 

Link naar taxatie pagina: Taxatie aanvraag – Vareza         Linkedin pagina

  • Bedrijven waar we reeds zaken mee gedaan hebben: JAMF, Brabantia, Spete, Pink Elephant, Fontys Hoge scholen,
  • Ons magazijn en logistieke partner in Eindhoven: https://www.huiberts-logistics.nl/