VarezaTweedehands Cisco switch verkopen

Tweedehands Cisco switch verkopen

Verkoop ons jouw tweedehands Cisco switch. Wij geven een maximale restwaarde retour op deze netwerk apparatuur. Cisco is een sterk merk met een groot marktaandeel in de Nederlandse markt. Onze doelstelling is om deze switches een tweede leven te geven. Het verlengen van de levensduur van deze apparatuur. Veel bedrijven draaien nog jaren op deze netwerk switches van Cisco. En zolang de apparatuur nog binnen het support programma van Cisco valt kan je hier ook nog een smartnet contract op afsluiten.

Welke Switches heeft u liggen ? Heeft u vragen of twijfels bel ons dan helpen wij graag verder.

Opkoop apparatuur

Vareza vindt hergebruik van ICT belangrijk. Daarom kopen wij grote partijen in bij bedrijven en instellingen. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwijdering, inventarisatie, activaregistratie en gecertificeerde gegevenswissing van uw afgeschreven IT-apparatuur. Vareza garandeert u een marktconforme restwaarde. Het proces is eenvoudig: afhankelijk van uw specificaties kunnen we vooraf een indicatieve schatting maken.

 

Reduce = Verleng de levensduur van apparatuur. Verminder de berg afval

In het kader van duurzaamheid:

Op grond van de Europese Green Deal en de Europese klimaatwet heeft de EU zich ertoe verbonden uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia drastisch moet dalen. Als tussenstap naar klimaatneutraliteit heeft de EU haar ambities voor 2030 verhoogd: tegen dat jaar moet de uitstoot van kooldioxide met minstens 55% zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 1990.

Wij werken mee aan duurzaamheid.

  • Reduce = Verleng de levensduur van apparatuur. Verminder de berg afval
  • Re-use = Hernieuwen van de apparatuur, schoonmaken, nieuwe onderdelen, software updates
  • Recycle = Het op verantwoorde wijze verwerken van de grondstoffen.

Recycle

Gebruikte IT-producten worden gerecycled als ze niet meer kunnen worden opgeknapt. U kunt er echter ook voor kiezen om afgeschreven IT-hardware te vernietigen om veiligheidsredenen. Het weggooien van IT-producten moet voldoen aan regelgeving zoals WEEE en AEFA. Wij voldoen aan deze eisen. Het is vooral belangrijk om kritische grondstoffen zoveel mogelijk uit IT-componenten te halen. Hiervoor hebben wij afspraken met gecertificeerde bedrijven.

Onze langetermijndoelstellingen op het gebied van milieu zijn:

  • Verlengde levensduur van ICT-hardware
  • Verminder de 50 miljoen ton E-waste

 

Tweedehands Cisco switch verkopen

Neem contact met ons op via de contact pagina